جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 232727
  تاریخ انتشار : 17 بهمن 1396 9:58
  تعداد بازدید : 722

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/11/01 لغایت 1396/11/10

  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1396/11/01 لغايت 1396/11/10
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  لغو آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران      

  تصویب نامه در خصوص تعیین سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی  

  تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد   

  تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش      

  تصویب نامه در خصوص طرح محدودیت تردد خودروها و نیز تردد شبانه کامیون ها در سطح شهرها          

  الحاق تبصره های (۵) و (۶) به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران     

  تنفیذ آیین نامه های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات بعدی آنها         

  آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران    

  آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور           

  اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی       

  اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس

  اصلاح ماده (۱۶۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی    

  آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران    

  اصلاح تصویب نامه شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶           

  اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶       

   

  لغو آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره 48902/134126-۱۳۹۶/۱۰/۲۵

  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان حفاظت محیط زیست

  شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ج) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

  آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 48902/91126 مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ لغو می شود.

  این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تعیین سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره 54935/131582-۱۳۹۶/۱۰/۱۹

  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان حفاظت محیط زیست

  شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

  سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به شرح زیر تعیین می شود:

  الف ـ تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید

  ۱ـ نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

  ۲ـ تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود

  ۳ـ تأمین و تقویت زیرساخت های لازم برای تولید، واردات و صادرات

  ۴ـ تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راه سازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

  ۵ ـ حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

  ۶ ـ افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

  ب ـ حفاظت از تنوع زیستی

  ۱ـ ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

  ۲ـ حفظ تعادل و تنوع زیست بوم (اکوسیستم)های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

  ۳ـ حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی، نژادهای جانوری و سویه های ریزسازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی

  پ ـ حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید

  ۱ـ ایجاد و ارتقای زیرساخت های لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی

  ۲ـ پیش بینی و ایجاد سامانه (سیستم)های شناسایی، کنترل، پایش و نظارت

  ۳ـ آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف

  ت ـ افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید

  ۱ـ ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه، مسئولین و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی

  ۲ـ فرهنگ سازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه

  ۳ـ توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید

  این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره ۱۳۳۴۱۸/ت۵۴۹۸۸هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره 962/10/4571 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

  سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود:

  سازمان مسئول

  موضوع فعالیت

  مساحت

  شرکت آباد راهان پارس

  صنعتی و خدماتی

  (۶۰) هکتار

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری


  تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره ۱۳۳۴۱۳/ت۵۴۹۸۵هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره 962/10/4571 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

  سازمان مسئـول، موضوع فعالیت و محـدوده منطقه ویژه اقتـصادی شوش به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود:

  سازمان مسئول

  موضوع فعالیت

  مساحت

  شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

  صنایع کشاورزی، تبدیلی، بسته بندی و خدمات وابسته

  (۳۰۰) هکتار

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
  تصویب نامه در خصوص طرح محدودیت تردد خودروها و نیز تردد شبانه کامیون ها در سطح شهرها

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره ۱۳۵۲۶۳/ت۵۳۳۷۶هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

  وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست

  سازمان برنامه وبودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش آلودگی هوا در شهرها تصویب کرد:

  ۱ـ طرح محدودیت تردد خودروها و نیز تردد شبانه کامیون ها در سطح شهرها به محض اعلام پیش بینی سازمان هواشناسی کشور در خصوص احتمال وقوع پدیده پایداری هوا از حداقل سه روز قبل از تاریخ وقوع پیش بینی شده در محدوده موردنیاز به تشخیص مراجع موردنظر اجرا می-شود.

  ۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع کلیه مشکلات اعمال مقررات برای متخلفین از جمله فراهم کردن امکان استعلام و ارسال پاسخ به تعداد کلیه خودروهای متخلف از طریق سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) می باشد.

  ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و

  سازمان برنامه وبودجه کشور ظرف دو هفته با استفاده از حداکثر توان تولید داخل و همه ابزارهای مالی و سرمایه گذاری قانونی، طرح بهسازی و نوسازی فوری ناوگان حمل ونقل عمومی کلان شهرها را ارائه نماید.

  ۴ـ سازمان حفاظت محیط زیست ظرف یک ماه پیشنهادات تکمیلی به منظور تحقق کامل چشم انداز میان مدت برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ را ارائه کند.

  ۵ ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف به پیگیری و ارائه گزارش نحوه همکاری

  دستگاه های ذی ربط در اجرای این تصویب نامه و ارائه گزارش مربوط در موعد تعیین شده برای طرح در هیئت وزیران می باشد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  الحاق تبصره های (۵) و (۶) به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره ۱۳۵۰۳۸/ت۵۴۹۸۹هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره 962/10/4571 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  متون زیر به عنوان تبصره های (۵) و (۶) به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۵۶۰/ت۵۳۴۴۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ الحاق شود:

  تبصره ۵ ـ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، طرح جامع مناطق مربوط را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کنند تا در سیر مراحل تصویب نهایی هیئت وزیران قرار گیرد.

  تبصره ۶ ـ تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه، سازمان های مناطق می توانند نحوه استفاده از زمین را از طریق کارگروه یادشده تعیین نمایند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تنفیذ آیین نامه های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات بعدی آنها

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره ۱۳۵۰۴۱/ت۵۵۰۰۱هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

  سازمان حفاظت محیط زیست

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأییدیه دستگاه های ذی ربط و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  تا زمان لازم الاجراشدن آیین نامه های قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ ، آیین نامه های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات بعدی آنها به عنوان آیین نامه های قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ با رعایت احکام قانون اخیرالذکر تنفیذ می شوند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره ۱۳۴۲۳۸/ت۵۳۱۶۵هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (۱۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

  ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  الف ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

  ب ـ قانون: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ

  پ ـ دستگاه ها: دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون

  ت ـ بیمه پایه: خدماتی که در چارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور   ـ مصوب۱۳۷۳ـ ، مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور و هیئت وزیران تعیین می گردد.

  ث ـ بیمه تکمیلی: هزینه خدمات بهداشتی و درمانی که خارج از تعهدات بیمه پایه است.

  ماده ۲ـ افراد مشمول این آیین نامه شامل گروه های ذیل می باشد:

  الف ـ والدین، همسر و فرزند شهید، مفقودالاثر و اسیر

  ب ـ جانبازان و افراد تحت تکفل آنان

  پ ـ آزادگان و افراد تحت تکفل آنان

  ماده ۳ـ سرانه بیمه سلامت پایه هرساله با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور توسط هیئت وزیران تصویب و سرانه بیمه تکمیلی حداکثر تا سقف (2/5) برابر بیمه پایه تعیین می گردد.

  ماده ۴ـ تعرفه خدمات تشخیصی، درمانی بیمه شدگان طبق تعرفه های مصوب هیئت وزیران در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی می باشد.

  ماده ۵ ـ حدود خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس بیمه پایه و تکمیلی به شرح جدول ذیل تعیین می شود:

  شرح خدمات

  بیمه پایه

  بیمه تکمیلی

  بستری ـ جراحی

  ٭

  ٭

  کلینیک‏ و پاراکلینیک (ویزیت، خدمات‏ سرپایی، دارو، توان بخشی، تصویربرداری ‏و آزمایشات)

  ٭

  ٭

  دندانپزشکی

  ٭

  ندارد

  تجهیزات پزشکی( جراحی و توان بخشی)

  ٭

  ٭

  انواع خدمات توان بخشی

  ٭

  ٭

   

  ماده ۶ ـ خدمات بهداشتی و درمانی که هزینه های آن مطابق مقررات دستگاه ذی ربط قابل پرداخت نبوده و در تعهد صندوق های بیمه درمانی (بیمه پایه ـ تکمیلی) نیز نمی باشد مطابق ضوابطی که توسط بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می شود، صرفاً برای جانبازان، والدین شهدا و همسر و فرزندان شهدای دارای بیماری صعب العلاج و همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان و آزادگان دارای بیماری صعب العلاج در چارچوب کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل ارائه می باشد.

  ماده ۷ـ به منظور اجرای این آیین نامه، بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل ها و ضوابط جاری خود را متناسب با احکام این آیین نامه بازنگری و ابلاغ نمایند.

  ماده ۸ ـ سازمان برنامه وبودجه کشور موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تمهیدات لازم برای جلوگیری از پرداخت مضاعف سرانه خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران موضوع این آیین نامه را تهیه و اجرا نماید.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره ۱۳۵۰۲۸/ت۵۴۴۳۷هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره 60/79073 مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور

  ماده ۱ـ در هر یک از موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ـ مصوب۱۳۴۳ـ که در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، هیئت حمایت از صنایع که در این آیین نامه به اختصار «هیئت» نامیده می شود، می تواند با رعایت مقررات این آیین نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

  ماده ۲ـ اتخاذ تصمیم هیئت منوط به وصول مدارک زیر است:

  الف ـ در مورد توقف رونوشت حکم توقف.

  ب ـ در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.

  ج ـ در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.

  د ـ در موارد مذکور در ماده (۳) قانون، اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوط که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.

  تبصره ـ در هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده ، آغاز رسیدگی هیئت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی به هیئت است.

  ماده ۳ـ پس از وصول مدارک موضوع ماده (۲) این آیین نامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیئت است، مگر در مورد بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

  ماده ۴ـ پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیئت مراتب را به وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود. چنانچه تصمیم هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه های مذکور می رسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیئت نظری داشته باشند می توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت، نظر خود را به آن هیئت اعلام نمایند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیئت اعلام نشود، تصمیم هیئت قطعی خواهد بود. در صورتی که وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت اعلام نظر کنند، هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.

  ماده ۵ ـ در صورتی که تصمیم قطعی هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره (کد) کارگاهی مراتب به دستگاه های ذی ربط اعلام می شود. پس از آن هیئت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه گردان مذکور در ماده (۴) این آیین نامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعلام خواهد نمود. دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیئت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به هیئت معرفی نمایند.

  ماده ۶ ـ هیئت می تواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید.

  ماده ۷ ـ تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیئت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منتخب هیئت انجام می گیرد و صورت جلسه های مربوط با ذکر تاریخ به امضای آنان خواهد رسید. حضور نمایندگان کارخانه بلامانع است.

  ماده ۸ ـ در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:

  الف ـ صورت برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.

  ب ـ صورت برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.

  ج ـ بستن و امضا نمودن دفاتر قانونی کارخانه.

  د ـ تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.

  تبصره ـ ارزیابی اموال موضوع بند (ب) این ماده به قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیئت یا نماینده آن تعیین می شوند انجام خواهد گرفت.

  ماده ۹ـ هزینه ارزیابی و صورت برداری و فوق العاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیئت تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوق العاده مذکور متناسب با کار انجام شده است.

  ماده ۱۰ـ کارخانه های مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیئت برای اداره امور کارخانه های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هرگونه اختیار قانونی است. هیئت می تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمت هایی از کارخانه های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه ها سرمایه گذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (۱۰) قانون) اقدام نماید.

  ماده ۱۱ ـ مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیئت تعیین شده اند، دارای اختیارات واگذارشده از طرف هیئت به آنان می باشند.

  ماده ۱۲ـ در صورتی که هیئت ادامه کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به  جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران بر کنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیئت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.

  تبصره ـ در صورت فوت یا استعفای مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.

  ماده ۱۳ـ هیئت حساب یا حساب هایی به نام هیئت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر یک از حساب-ها با امضای رئیس و دو نفر از اعضای هیئت مجاز است. هیئت به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخانه های مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حساب های جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت و معدن که صلاح بداند خواهد نمود. هیئت، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حساب های مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود.

  ماده ۱۴ـ تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیئت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیئت تعیین می شود.

  ماده ۱۵ـ جلسات هیئت حداقل هفته ای یک بار تشکیل خواهد شد.

  ماده ۱۶ـ رئیس هیئت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

  ماده ۱۷ـ وظایف رئیس هیئت به شرح زیر است:

  الف ـ تنظیم صورت جلسات هیئت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده می شود و به امضا رساندن آنها.

  ب ـ اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیئت.

  ج ـ نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به هیئت.

  د ـ تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیئت.

  ماده ۱۸ـ جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیئت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است.

  ماده ۱۹ـ مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت و سایر اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت و دو نفر از اعضای هیئت معتبر خواهد بود.

  تبصره ـ در غیاب رئیس هیئت، یک نفر به انتخاب هیئت از طرف ایشان مکاتبات اداری و اسناد تعهدآور را امضاء می کند.

  ماده ۲۰ـ کلیه هـزینه های مستمر و غیرمستمر هیئت به تشخیص و تصویب هیئت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه های مشمول قانون، تأمین و پرداخت می شود.

  ماده ۲۱ـ چنانچه هیئت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان سازمان های دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را به عنوان مأمور در اختیار هیئت بگذارد. ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیئت و سازمان مربوط است.

  ماده ۲۲ـ در صورتی که هیئت جهت نظارت در امور کارخانه ای، اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به  ترتیب زیر پرداخت می شود:

  الف ـ تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیئت.

  ب ـ هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط.

  تبصره ـ اعزام اعضای هیئت به مأموریت به استثنای مسافرت هایی که به منظور اعمال نظارت انجام می دهند موکول به پیشنهاد هیئت و تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. در این قبیل مأموریت ها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق الزحمه متناسب تعیین شده توسط وزرای یادشده، پرداخت می گردد.

  ماده ۲۳ـ حق حضور اعضای هیئت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.

  ماده ۲۴ـ هیئت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی ـ فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کند و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می-کند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیم گیری مطرح می کند.

  ماده ۲۵ـ در خصوص موضوع ماده (۲۴) این آیین نامه، اگر هیئت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیئت باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیروی انتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیئت وزیران تعیین می شود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می شود.

  ماده ۲۶ـ نحوه تحویل تأسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده (۲۵) این آیین نامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (۹ و ۱۰) قانون) به ترتیب مقرر در مواد (۵) و (۸) این آیین نامه است.

  ماده ۲۷ـ آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۸۵ مورخ ۱۳۴۴/۴/۹ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره ۱۳۱۵۸۵/ت۵۴۳۷۸هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

  وزارت آموزش وپرورش

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۲به پیشنهاد شماره ۳۵۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ وزارت آموزش وپرورش و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

   

  اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۰۴/ت۴۱۴۸۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود :

  ۱ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

  الف ـ قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

  ب ـ وزارت: وزارت آموزش وپرورش

  پ ـ سازمان: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

  ت ـ مدرسه: مدرسه موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون

  ث ـ مراکز: مراکز آموزشی و پرورشی موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۲) قانون

  ج ـ شورا: شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده (۳) قانون

  ۲ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۲ـ سازمان در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مرتبط با وظایف سازمان و سایر اسناد بالادستی مربوط و با هدف زمینه سازی برای جلب مشارکت های همگانی در عرصه های مختلف آموزشی و پرورشی و تقویت و توسعه مدارس و مراکز آموزش وپرورش فعالیت می نماید.

  ۳ـ در ماده (۳)، عبارت «مؤسسه ای دولتی است و» بعد از عبارت «سازمان» اضافه می شود.

  ۴ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۴ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود:

  ۱ـ تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های لازم، به منظور توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز برای تصویب در شورا

  ۲ـ تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مورد نیاز مدارس و مراکز جهت تصویب در شورا

  ۳ـ ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

  ۴ـ کمک و پشتیبانی برای برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی بدو و ضمن خدمت معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز در مناطق کمتر توسعه یافته و نیز نیروی انسانی سازمان از محل اعتبارات مصوب مربوط

  ۵ ـ همکاری با مراجع ذی ربط در طراحی شاخص های ارزشیابی از فعالیت های تحصیلی و تربیتی مدارس و مراکز

  ۶ ـ نظارت بر عملکرد واحدهای استانی

  ۷ ـ طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مدارس و مراکز و به کارگیری سازوکارهای تشویقی برای حمایت بیشتر از مدارس و مراکز

  ۸ ـ ارائه پیشنهاد و اقدامات لازم جهت تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و همچنین تدوین محتوا و نظارت بر مهدکودک ها از حیث آموزشی و پرورشی در چارچوب آیین نامه اجرایی مربوط با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور

  ۹ـ برنامه ریزی برای توسعه مشارکت های مردمی در ارتقای کمی و کیفی مدارس و مراکز از جمله استفاده از ظرفیت قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور

  ۱۰ـ برنامه ریزی برای توسعه مدارس آموزش از راه دور با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و خارج از کشور در چارچوب مصوبات شورا

  ۱۱ـ حمایت از مدارس خیریه غیردولتی

  ۱۲ـ جلب و جذب کمک های مادی و معنوی مردم، سازمان ها، مؤسسات و انجمن ها برای بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز

  ۱۳ـ انجام سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده سازمان قرار داده شده یا می شود.

  ۵ ـ مواد (۵) و (۶) حذف می شوند.

  ۶ ـ ماده (۷) به عنوان ماده (۵) تلقی و به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۵ ـ رئیس سازمان به عنوان معاون وزیر آموزش وپرورش و مسئول اداره و حسن اجرای کلیه امور سازمان و سایر وظایفی است که در قانون بر عهده وی گذاشته شده است، می باشد.

  ۷ـ مواد (۸) و (۹) حذف می شوند.

  ۸ ـ ماده (۱۰) به عنوان ماده (۶) تلقی و به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۶ ـ وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر می باشد:

  ۱ـ برنامه ریزی برای تحقق اهداف سازمان

  ۲ـ ارائه طرح ها و برنامه های لازم برای تحقق اهداف سازمان

  ۳ـ ارائه پیشنهادهای لازم برای تصویب شورا در راستای نیل به اهداف سازمان

  ۴ـ اجرای مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آن

  ۵ ـ ارائه گزارش فعالیت و عملکرد سازمان به مراجع ذی ربط

  ۶ ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری در کلیه مراحل با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر

  ۷ـ انجام امور استخدامی، اداری و مالی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

  ۸ ـ پیش بینی بودجه سالانه مورد نیاز سازمان و ارائه آن به مراجع ذی صلاح

  ۹ـ برنامه ریزی و هماهنگی به منظور تأمین و جذب اعتبارات مورد نیاز

  ۱۰ـ انعقاد قراردادهای پژوهشی و خدمات آموزشی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

  ۱۱ـ صدور احکام اعضای شورای نظارت استان ها، شهرستان ها و مناطق طبق ماده (۷) قانون

  ۱۲ـ انجام سایر وظایف مرتبط که به سازمان محول می شود

  تبصره ـ رئیس سازمان می تواند بخشی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران سازمان تفویض نماید.

  ۹ـ ماده (۱۱) به عنوان ماده (۷) تلقی و به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۷ـ منابع مالی سازمان عبارتند از:

  ۱ـ اعتبارات مورد نیاز سازمان که همه ساله در ردیف خاصی در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود.

  ۲ـ درآمدهای موضوع ماده (۲۰) و تبصره (۱) ماده (۹) قانون

  ۳ـ هدایا و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط 

  این اصلاحیه به موجب نامه شماره 96/102/3817 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره ۱۳۴۶۸۴/ت۵۳۷۰۶هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

  نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور خارجه ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ نهاد ریاست جمهوری و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۰۹۵/ت۴۴۵۱۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

  ۱ـ عنوان آیین نامه به «آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس» اصلاح می شود.

  ۲ـ در ردیف (۱) جدول ماده (۲) عبارت «رئیس شعبه» به عبارت «مدیر شعبه» و عبارت «معاون مرکز در خارج از کشور» به عبارت «مدیر مالی و اداری شعب خارج از کشور» اصلاح می شود.

  ۳ ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۳ـ میزان پرداختی به اشخاص حقیقی ایرانی که ضمن امضای توافقنامه در داخل کشور با مرکز همکاری می نمایند بر اساس نوع و مدت خدمت برحسب ساعت به شرح جدول زیر خواهد بود:

   

                                                                                                   (ارقام به ریال)

  مدرک تحصیلی مرتبط

  بدون سابقه

  دوره  شش ماهه

  با سابقه مرتبط

  کمتر از پنج سال

  با سابقه مرتبط

  کمتر از ده سال

  با سابقه مرتبط

  کمتر از پانزده سال

  با سابقه مرتبط

  کمتر از بیست سال

  با سابقه  بیش از  بیست سال

  لیسانس

  ۱۲۰۰۰۰

  140000

  160000

  180000

  200000

  250000

  فوق لیسانس

  130000

  150000

  170000

  190000

  210000

  300000

  دکترا

  150000

  170000

  190000

  200000

  230000

  350000

   

  تبصره ۱ـ ارقام مذکور در جدول حداکثر تا سقف (۱۵۰) ساعت در ماه قابل پرداخت است.

  تبصره ۲ـ از سال ۱۳۹۷ جداول پرداختی می تواند بر مبنای درصد افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت در سقف مصوب دولت به تشخیص رئیس مرکز افزایش یابد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح ماده (۱۶۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

  شماره ۱۳۵۰۴۰/ت۵۳۸۷۳هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  در ماده (۱۶۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ عبارت «کالاهای خارجی مطابق فهرستی که حسب مورد توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و نیز سایر کالاهای داخلی قابل عرضه در فروشگاه های آزاد می باشد» جایگزین عبارت «سایر کالاهای قابل عرضه در فروشگاه های آزاد می باشد» می گردد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21231-07/11/1396

  شماره ۱۳۶۷۲۶/ت۵۲۷۴۰هـ ـ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره ماده (۲۰)

  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ ، آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

  ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  الف ـ قانون: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ

  ب ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

  پ ـ افراد مشمول:

  ۱ـ والدین، همسر و فرزند شهید، مفقودالاثر و اسیر

  ۲ـ جانبازان و افراد تحت تکفل آنان

  ۳ـ آزادگان و افراد تحت تکفل آنان

  ت ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون

  ث ـ هزینه های بهداشتی ـ درمانی پایه: صد درصد هزینه های بهداشتی ـ درمانی که در قالب بیمه پایه سلامت بر اساس سرانه مصوب دولت، تأمین و پرداخت می شود.

  ج ـ هزینه های بهداشتی ـ درمانی مکمل و خاص: صد درصد هزینه های بهداشتی ـ درمانی که در قالب بیمه مکمل و درمان خاص(خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند) در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون، تأمین و پرداخت می شود.

  ماده ۲ـ تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی ـ درمانی افراد مشمول شاغل و بازنشسته دستگاه های اجرایی و افراد تحت تکفل آنان پس از پرداخت هزینه های متعلق به بیمه پایه در قالب مکمل بر عهده بنیاد است.

  تبصره ـ ارائه خدمات بیمه بهداشتی ـ درمانی پایه، مکمل و خاص به افراد مشمول در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مجاز خواهد بود.

  ماده ۳ـ بنیاد موظف است ضمن تهیه و تأمین امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توان بخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز برای گروه های ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان، جهت ارائه امکانات مناسب تر، از ظرفیت بخش های دولتی و غیردولتی از طریق عقد قرارداد خرید خدمت از مراکز یادشده استفاده کند.

  تبصره۱ـ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حسب درخواست بنیاد و با رعایت مقررات نسبت به صدور مجوزهای لازم برای توسعه یا تأمین مراکز تحت پوشش همکاری نمایند.

  تبصره۲ـ بنیاد موظف است به منظور بهینه سازی مراکز درمانی و توان بخشی جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان و نخاعی وابسته به خود و آسیب شناسی موانع عملکردی این مراکز، با همکاری سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور، ساز و کار ارتقای کارکرد آنها برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۱۴) قانون را تهیه و اجرایی نماید. بنیاد می تواند با اولویت استفاده از ظرفیت بخش های دولتی و غیردولتی موجود، در صورت ضرورت با تأیید سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران نسبت به توسعه یا تأسیس مراکز یادشده اقدام نماید.

  ماده ۴ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت در ارائه خدمات به فرزندان معلول ایثارگران از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده اقدام نماید.

  ماده ۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به واکسیناسیون خاص رایگان افراد مشمول ماده (۱۵) قانون در مراکز منتخب بهداشتی ـ درمانی با هماهنگی و معرفی بنیاد اقدام نماید.

  ماده ۶ ـ بنیاد موظف است با اولویت استفاده از ظرفیت پزشکان متخصص مورد نیاز جانبازان برای درمان در داخل کشور، در صورت ضرورت نسبت به اعزام جانبازانی که امکان درمان آنها در داخل کشور وجود ندارد به کشورهای دارای امکانات و تخصص های لازم حسب تشخیص و نظر کمیسیون پزشکی و تأیید شورای عالی پزشکی بنیاد و با رعایت دستورالعمل های مربوط اقدام نماید.

  تبصره ـ بنیاد موظف است پس از تأیید شورای عالی پزشکی بنیاد در طول دوره درمان جانباز و در صورت نیاز، نسبت به راهنمایی و تعیین همراه و نیز تأمین محل اسکان آنان اقدام نماید.

  ماده ۷ـ بیمارستان ها و تمامی مراکز پزشکی درمانی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی موظفند ظرف شش ماه پس از درخواست بنیاد نسخه ای از اسناد و مدارک پزشکی و سوابق درمانی موجود مربوط به مجروحیت رزمندگان و مصدومان دفاع مقدس در سطح کشور را به بنیاد ارائه نمایند.

  تبصره ـ بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ اسناد و مدارک و سابقه مجروحیت و تمرکز اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت ایثارگران اقدام نماید. دستگاه های اجرایی موظفند اسناد و اطلاعات پزشکی مربوط را به بنیاد ارائه نمایند. 

  ماده ۸ ـ بنیاد موظف است به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده آنها، با رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم، نسبت به ایجاد مراکز مشاوره و مددکاری ایثارگران اقدام نماید. دستورالعمل نحوه فعالیت مراکز موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بنیاد با همکاری و هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور تهیه و ابلاغ می شود.

  ماده ۹ـ مفاد این آیین نامه در خصوص افراد مشمول شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح از طریق سازمان ذی ربط اجرا می شود .

  ماده ۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم برای اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و بر اساس قوانین مربوط تأمین و به بنیاد و سایر دستگاه های ذی ربط بر اساس تکالیف مقرر در این آیین نامه و سایر مقررات مربوط پرداخت نماید.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح تصویب نامه شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21231-07/11/1396

  شماره 54095/136972-۱۳۹۶/۱۱/۱

  وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

  نظر به اینکه در صدر، عنوان و ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ عبارت «ماده (۹۰)» به صورت عبارت «ماده (۸۰)» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می-شود.

  دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

  اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21231-07/11/1396

  شماره 54782/136528-۱۳۹۶/۱۰/۳۰

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

  نظر به اینکه در ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ عبارت «چهارصد و پنجاه و شش هزار میلیارد (۴۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال» به صورت عبارت «چهارصد و چهل و دو هزار میلیارد (۴۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال» و در تبصره (۲) ماده (۵) عبارت»، مهر، آبان و آذرماه» به صورت عبارت «و مهرماه» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

  دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

     نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28667817
اکنون :
63